• Γύρη λουλουδιών
  • Σπόροι μυκήτων
  • Διενέργεια δερματικών αλλεργικών test σε παιδί
  • Μικρόβια σε εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου

Ωτομικροσκόπηση

Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου γίνεται ωτομικροσκόπηση της τυμπανικής μεμβράνης για την αναγνώριση ύπαρξης Οξείας Μέσης Ωτίτιδας (φλεγμονής και πύου), διάτρησης (τρύπας), τυμπανοσκληρυντικών αλλοιώσεων (μπαλώματα από άλατα μετά από παλιές ωτίτιδες) και υγρού πίσω από το τύμπανο (Εκκριτικής Ωτίτιδας).